วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด

ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด


ภาพถ่ายสภาพพายุจาก Asia Satellite (Weather Channel)


ภาพแผนที่แสดงศักยภาพการเกิดน้ำท่วมโดย NASA (24 ชั่วโมง)


ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศ


แผนที่วิเคราะเส้นทางการเดินพายุ

Tropical Typhoon Windspeed Scale
StrengthCategory1 Minute Maximum Sustained Winds
knotsmphkm/h
Tropical DepressionTD<34<39<63
Tropical StormTS34-6339-7363-118
Typhoon Cat 1Cat 164-8274-95119-153
Typhoon Cat 2Cat 283-9596-110154-177
Typhoon Cat 4Cat 396-113111-130178-210
Typhoon Cat 4Cat 4114-135131-155211-250
Super Typhoon Cat 5Cat 5>135>155>250


แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง


อุณหภูมิทั่วประเทศล่าสุด


ที่มา somsweet