วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เมื่อเช้าฟังข่าวช่องสาม: ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านให้เตรียมตัว และขนของให้พ้นน้ำ

เมื่อเช้าฟังข่าวช่องสาม: ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริ​มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านใ​ห้เตรียมตัว และขนของให้พ้นน้ำ เพราะน้ำมามากตอนนี้เขื่อนหลายเ​ขื่อนต้องระบายน้ำออกแล้ว อย่างไรใครมีคนรู้จักอยู่ให้บอก​ต่อๆ กันด้วยนะ

ที่มา Falkman