วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด

ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด

ร่องความกดอากาศพาดผ่านประเทศล่าสุด


สภาพลมวันนี้

แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซิฟิก

Tropical Cyclone Windspeed Scale
StrengthCategory1 Minute Maximum Sustained Winds
knotsmphkm/h
Tropical DepressionTD<34<39<63
Tropical StormTS34-6339-7363-118
Typhoon Cat 1Cat 164-8274-95119-153
Typhoon Cat 2Cat 283-9596-110154-177
Typhoon Cat 4Cat 396-113111-130178-210
Typhoon Cat 4Cat 4114-135131-155211-250
Super Typhoon Cat 5Cat 5>135>155>250


แผนภาพคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า


อุณหภูมิทั่วประเทศล่าสุด

Cr: somsweet